Užívejte si života bez omezení

Žijte naplno, komunikujte sebevědomě


Pochopení ztráty sluchu

Ztráta sluchu výrazně ovlivňuje náš každodenní život. Pro lidi trpící ztrátou sluchu i jednoduchá konverzace

dokáže být velmi náročná a unavující. Účastnit se diskuze s více osobami vyžaduje intenzivní výkon.

Aktivní komunikace je velmi obtížná. To vše může velmi snadno vést ke společenské izolaci.

Ztráta sluchu může mít mnoho příčin. Ve většině případů lze ztrátu sluchu úspěšně řešit.

Do not delete or try edit this element


Do not delete or try edit this element

Vyzkoušejte si 3-minutový online test sluchu 

 

Účelem tohoto testu není nahradit konzultaci u odborného lékaře, nýbrž Vám poskytnout prostřednictvím Phonak online testu rychlou a užitečnou zpětnou vazbu o stavu Vašeho sluchu.

Udělejte první krok

Otestujte si sluch sami.

 • Máte pocit, že lidé okolo Vás mumlají nebo nemluví srozumitelně?
 • Když sledujete televizi s jinými, zesilujete si hlasitost více než oni, abyste rozuměli mluvenému slovu?
 • Žádáte často lidi, aby Vám zopakovali, co říkali?
 • Máte často problém porozumět konverzaci v hlučném prostředí nebo když jiní lidé hovoří ve stejný okamžik?
 • Zeptali si Vás někdy členové rodiny, kolegové ze zaměstnání nebo přátelé, zda-li nemáte problém se sluchem?
 • Omezujete účast na večírcích a společenských setkáních, protože tam je příliš velký hluk nebo protože neslyšíte, co lidí říkají?
 • Stává se Vám často, že během konverzace vpři jízdě autem, v restauraci nebo jiném hlučném místě přeslechnete, co bylo řečeno?
 • Cítíte se stresováni nebo unaveni, když jste museli dlouho hovořit nebo věnovat pozornost dlouhotrvajícímu poslechu?
 • Potřebujete sedět blízko reproduktorů při pracovních jednáních, bohoslužbách nebo u stolu, abyste lépe rozuměli?
 • Stává se Vám často, že máte problém s poslechem a porozuměním toho, co Vám lidé říkají, když s nimi nemáte přímý oční kontakt?
 • Je pro Vás často obtížné lokalizovat, odkud zvuky přichází?

Pokud jste na některou z následujících otázek odpověděli ANO, je možné, že trpíte ztrátou sluchu.

 

Jestliže jste alespoň na jednu otázku odpověděli „Ano“, nechte si sluch důkladněji vyšetřit poskytovatelem sluchadel, který Vám také poradí.

Chcete-li si nechat vyšetřit sluch odborně, obraťte se na nejbližšího audiologa.Do not delete or try edit this element